Технічна поясова атестація

Здача на пояс регламентується МІЖНАРОДНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ТЕХНІЧНУ ПОЯСОВУ атестацію по "бойовому багатоборсту"

Головною метою технічної поясовой атестації (далі - ТПА) є удосконалення техніки «бойового багатоборства», своєчасне впровадження в стиль прогресивного технічного арсеналу єдиноборств.

     

Основними завданнями атестування є:

 • - Визначення відповідності рівня технічної підготовленості спортсменів вимогам стилю «бойове багатоборство»;
 • - Підвищення ефективності системи підготовки спортсменів з освоєння технічого арсеналу «бойового багатоборства»;
 • - Підвищення результативності виступу спортсменів на змаганнях;
 • - Передача спортсменам знань і умінь визнаних Майстрів «бойового багатоборства»;
 • - Навчання спортсменів елементам аналізу ефективності технічного арсеналу виду;
 • - Визначення ступеня ефективності техніки бойового багатоборства по відношенню до інших стилів єдиноборств;
 • - Популяризації «бойового багатоборства».

Технічна поясова атестація (далі ТПА) проводиться шляхом послідовного присвоєння відповідного кваліфікаційного ступеня за допомогою оцінювання рівня теоретичних знань і практичних умінь, визначених програмою ТПА.

Рівень підготовленості спортсменів визначається по комплексним екзаменаційнм білетам, розробленим на підставі програми ТПА. Результати здачі

атестаційних іспитів, оформляються комісією у вигляді протоколів і представляються Президенту (Голові) для подальшого їх затвердження. За результатами атестування видається наказ по організації, яка проводить атестування.

У винятковому випадку (при високому стабільному змагальному рейтингу спортсмена) може бути прийнято рішення Президента (Голови) про присвоєння вищої кваліфікації, минаючи нижчу. Таке рішення вступає в силу тільки після затвердження його Президентом Союзу.


Документи:

 • Міжнародне положення про Технічну поясову атестацію
 • Програма екзаменаційних вимог (повноконтактний вид програми)
 • Програма екзаменаційних вимог (легкоконтактний вид програми)

 • Навчальні відео: